Tyringe Företagsby
Lediga lokaler centralt i Skåne vid riksväg 21
Skånes mest prisvärda lokaler?

Lagerlokal 2000- 4.500 m2

Intill höglagret ligger denna lokal som kan hyras separat eller samhyras för dig som behövermer än 2500 m2. Sammanlagda blir  ytorna 4500 m2. Stora portar mellan lokalerna. Takhöjden är i  underkant balk här 4.1 m. Byggd i lättbetong. Lättväggen som delar lokalen kan tas bort (nuvarande uppdelning yta 1300+720 m2)

Lokalen blir liksom intilliggande lokal ledig i slutet av 2020.