Tyringe Företagsby
Lediga lokaler centralt i Skåne vid riksväg 21
Skånes mest prisvärda lokaler?

Lagerlokal 2000 m2

Intill höglagret ligger denna lokal som kan hyras separat eller samhyras för dig som behöver

mer än 2500 m2. Sammanlagt blir då ytorna 4500 m2. Portar mellan lokalerna underlättar

eventuell samhyrning. Takhöjd underkant balk är här 4 m. Byggd i lättbetong. Lättväggen som delar lokalen kan tas bort (nuvarande uppdelning yta 1300+720 m2)